การปล่อยวาง คืออะไรทำไมต้องปล่อยวาง

การปล่อยวาง

การปล่อยวางหมายถึงการปล่อยความคาดหวัง ความกังวล หรือความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือผลลัพธ์ที่เราไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ เราทำการปล่อยวางเพื่อให้ได้รับสภาวะความสงบ และความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

เหตุผลที่เราควรปล่อยวาง

  1. การลดความกังวล: เมื่อเราพยายามควบคุมสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ผลลัพธ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามคาดหวัง เราจะเจอกับความกังวลและความผิดหวัง การปล่อยวางช่วยลดความกังวลและอย่างไรก็ตามอนุญาตให้เรามองเห็นสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันและรับมือกับสถานการณ์อย่างมีสติ
  2. การรับรู้ความไม่แน่นอน: ชีวิตไม่มั่นคงและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การปล่อยวางช่วยให้เรายอมรับและรับรู้ความไม่แน่นอนในชีวิต แทนที่จะติดตัวกับความคาดหวังและการควบคุมทุกสิ่ง
  3. การเสริมสร้างความยืดหยุ่น: การปล่อยวางช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นในการปรับตัวและปรับเปลี่ยนในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มันช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกับสถานการณ์ใหม่ และหาทางแก้ไขหรือปรับปรุงในกรณีที่จำเป็น
  4. สุขภาพจิตที่ดี: การปล่อยวางช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น เมื่อเรายอมรับและปล่อยวางสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เราสามารถมองหาวิธีในการรับมือและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ และเสริมสร้างความสุขและความพึงพอใจในชีวิตของเรา

ความหมายของการปล่อยวาง

การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับสถานการณ์ทุกอย่างโดยไม่ทำอะไร แต่เป็นการรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในชีวิต และเลือกที่จะปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ให้เหมาะสม ปล่อยวางช่วยให้เรามีความสุขและความเป็นอิสระในการตัดสินใจและแสวงหาความสำเร็จในทางที่เหมาะสมกับเราเอง

ตัวอย่างการปล่อยวาง

นี่คือตัวอย่างของการปล่อยวางในสถานการณ์ที่ต่างๆ ที่เราอาจพบเจอในชีวิตประจำวัน:

  1. การลงโทษตนเอง: เมื่อเราทำผิดหรือทำไม่สำเร็จตามคาดหวัง เราอาจมีแนวโน้มที่จะตักเตือนตนเองหรือกังวลว่าเราไม่ควรทำผิด ในการปล่อยวางในกรณีนี้ เราสามารถยอมรับว่าเราทำข้อผิดพลาดและเรียนรู้จากมันได้ แล้วจากนั้นเราสามารถปรับตัวและดำเนินต่อไปในทางที่ถูกต้อง
  2. การพบกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้: เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การติดต่อธุรกิจที่ล่าช้า เราอาจมีแนวโน้มที่จะกังวลและทำให้เราเสียเวลาและพลาดโอกาส ในการปล่อยวาง เราสามารถยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เหล่านี้ได้ และเน้นในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ เช่นการตัดสินใจและการปรับแผนเพื่อให้เราทำเต็มที่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
  3. ความผิดหวังในความรักหรือความสัมพันธ์: เมื่อความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นไปตามคาดหวังหรือเสียเปรียบ เราอาจมีแนวโน้มที่จะยึดติดกับความผิดหวังและกังวลว่าเราไม่ควรเสียเวลากับสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม ในการปล่อยวาง เราสามารถยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนและทุกความสัมพันธ์ที่จะเข้าข้างเรา และเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้และเน้นที่ความสัมพันธ์ที่ดีกว่าในอนาคต
  4. การเปลี่ยนงานหรือการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน: เมื่อเราต้องเผชิญกับการเปลี่ยนสถานการณ์ในการทำงาน เช่นการเลิกงานหรือการย้ายที่อยู่ เราอาจมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ในการปล่อยวาง เราสามารถเตรียมตัวและปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ เราสามารถเรียนรู้ใหม่และพัฒนาทักษะใหม่เพื่อเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใหม่

การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรมีความรับผิดชอบหรือไม่ห่วงใย แต่เป็นการยอมรับว่ามีสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้และเลือกที่จะตอบสนองและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เหมาะสม นี่เป็นการให้เรามีความสงบและความสุขในชีวิตที่มีความไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

Leave a Comment